فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمان ها با استفاده از نرم افزارهای ETABS 2015 , SAFE 2014-مدرس: دکتر حسن باجی

مدل: Dr.Baji

فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمان ها با استفاده از نرم افزارهای ETABS 2015 , SAFE 2014-مدرس: دکتر حسن باجی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمانها با استفاده از نرم افزارهای  ETABS 2015 , SAFE 2014