بتن پیش تنیده پس کشیده، Post Tensioned Concrete

 بتن پیش تنیده پس کشیده، Post Tensioned Concrete

بتن پیش تنیده پس کشیده، Post Tensioned Concrete

اگر فولاد پیش‌تنیدگی را بعد از گرفتن و سفت شدن بتن بکشند، بتن را اصطلاحاً بتن پس‌کشیده می‌نامند.

نکات مهم در اجرای پس‌تنیدگی

  • نیروی پیش‌تنیدگی توسط گیره‌های (anchorages) دو انتهای سازه از کابل به بتن منتقل می‌گردد.
  • فولاد پیش‌تنیدگی نباید قبل از کشیدن به بتن چسبیده باشد، در غیر این صورت امکان کشیدن آن وجود نخواهد داشت.
  • فولادهای پیش‌تنیدگی را باید در داخل غلاف‌ها یا مجراهایی که در داخل بتن یا خارج از آن تعبیه شده است، قرار داد.
  • کابل‌های پیش‌تنیدگی را می‌توان قبل و یا بعد از بتن‌ریزی در داخل غلاف‌ها کار گذاشت. کابل‌ها به صورت یکی یکی به وسیله دستگاه کابل ردکن (strand pusher) و یا به طور دسته‌ای بوسیله نیروی انسانی در داخل غلاف کار گذاشته می‌شود.

انواع بتن پیش‌تنیده پس‌کشیده

  • با روش چسبنده (Bonded) بعد از پایان عملیات کشش کابل‌ها، برای جلوگیری از زنگ زدن کابل‌ها، دوغاب سیمان به داخل غلاف‌ها تزریق می‌شود تا فاصله بین کابل و غلاف را پر کند. در این حالت چون کابل توسط دوغاب به غلاف و در نتیجه به بتن می‌چسبد، اصطلاحاً این روش را چسبنده (Bonded) می‌نامند.
  • با روش غیر چسبنده، گاهی اوقات به دلائل خاصی از جمله ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر سازه جهت مقاومت بهتر در مقابل زلزله، ممکن است دوغاب به داخل غلاف تزریق نکنند. در چنین حالاتی چون هیچ نوع چسبندگی بین کابل و غلاف وجود ندارد، این روش را غیر‌چسبنده (unbonded) می‌نامند. در چنین مواقعی برای جلوگیری از زنگ زدن کابل ، داخل غلاف و دور کابل را پر از گیریس می‌کنند. بعضی از کارخانه‌های کابل‌سازی، کابل‌هایی تولید می‌کنند که در داخل لوله‌های پلاستیک پر از گریس قرار دارد. این نوع کابل‌های فاقد چسبندگی را می‌توان مستقیماً در داخل بتن کار گذاشت و بعد از کسب مقاومت از بتن، کابل‌ها را کشید که گریس مانع از چسبیدن کابل به غلاف پلاستیکی و در نتیجه به بتن می‌شود. در روش غیر چسبنده اگر به دلائلی کابل از داخل گیره‌ها در برود و یا از هر نقطه پاره شود، نیروی پیش تنیدگی در آن مقطع از بین می‌رود.

اصولاً مقاومت نهایی بتن پس‌کشیده چسبنده خیلی بیشتر از مقاومت نهایی بتن پس‌کشیده غیر چسبنده مشابه می‌باشد.

+ منبع

فیلم

اخبار

محصول

مجموعه فیلم و اطلاعات آموزش طراحی سقف‌های پس‌کشیده و نحوه تهیه نرم افزار ADAPT
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
temp
قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
بتن پیش تنیده
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
اجرایی
ساختمان های پس کشیده (طراحی و ساخت)
فروشگاه
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
سایر
کمک آموزشی
 طراحی سازه های بتن پیش تنیده
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
دانشگاه تهران
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب سازه های پس کشیده، طراحی و اجرا
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
علم عمران
کمک آموزشی
فیلم ورکشاپ بررسی مسایل کارگاهی اجرای سازه پس کشیده
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بتن پیش تنیده پس کشیده، Post Tensioned Concrete