بتن پیش تنیده چیست؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه 808)

07:50

بتن پیش تنیده چیست؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه 808)

 با هر متخصص بتنی که صحبت کنید به شما خواهد گفت که اولین قانون بتن این است که بتن قطعاً ترک می‌خورد. اما همه ترک‌خوردگی‌ها مثل هم نیستند و راه‌هایی هست که می‌توان بتن را مسلح کرد و تأثیرات سو را به حداقل رساند. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.
 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...