پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 4 در eval() (خط 5 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).

آزمایش جالب ساخت دو نمونه تیر بتنی در آزمایشگاه یکی معمولی و دیگری پس کشیده و سپس بارگذاری بر روی آنها تا مرحله تخریب تیرها و مقایسه نتایج آنها

آزمایش جالب ساخت دو نمونه تیر بتنی در آزمایشگاه یکی معمولی و دیگری پس کشیده و سپس بارگذاری بر روی آنها تا مرحله تخریب تیرها و مقایسه نتایج آنها

آزمایش جالب ساخت دو نمونه تیر بتنی در آزمایشگاه یکی معمولی و دیگری پس کشیده و سپس بارگذاری بر روی آنها تا مرحله تخریب تیرها و مقایسه نتایج آنها  Making and Testing Concrete Beams (Post tensioned_Non-post tensioned))