20700
06:24

فیلم آموزش جامع PLAXIS ویژه سازه نگهبان

در این فیلم به صورت مفصل در مورد مدل‌سازی روش TOP-DOWN در محیط اشباع توضیحات ارائه می‌شود. نحوه پایین آوردن سطح آب زیرزمینی در طی مدل‌سازی مرحله‌ای از بخش‌های مهم این آموزش است.

مطالب مرتبط:

 

پکیج استثنایی 808