20214
04:15

ویدئو آموزشی معرفی انواع خروجی ها در تحلیل های عددی

مدرس: محب‌اله آگاه

در فیلم کوتاه آموزشی معرفی انواع خروجی‌ها در تحلیل‌های عددی در مورد مفهوم خروجی میدانی و تاریخچه‌ای بحث خواهد شد.

مطالب مرتبط: