21718
04:44

محاسبه دوران مفصل ها در تیرها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

این مثال قسمتی از مبحث روش شیب افت است. در این مثال می خواهیم رابطه ای ریاضی بین لنگر انتهایی عضو و دوران گره ای در یک تیر برقرار کنیم برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808