22018
06:20

محاسبه خیز در تیرها به روش تیر مزدوج ( ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم ببینیم که چطور می توان با استفاده از روش تیر مزدوج، شیب نقطه ای از تیر را محاسبه کرد. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808