13486
41

تصاويري از نمونه هايي از پروژه هاي عملي بهسازي شده با نرم افزار Seismostruct

تصاويري از نمونه هايي از پروژه هاي عملي بهسازي شده با نرم افزار Seismostruct

ویدئوی کامل سخنرانی دکتر آنتونیو در چهارمین همایش طراحی عملکردی برگزار شده در بهمن 96 را از این صفحه می توانید مشاهده بفرمایید.

پکیج استثنایی 808