از مهندسی عمران تا مدیریت

07:32

از مهندسی عمران تا مدیریت

این فیلم از سری مجموعه فیلم های ASCE است که به صورت مصاحبه با افراد موفق مهندسی عمران در کشور آمریکا می باشد، مشاهده این قبیل فیلم ها می تواند برای مهندسان عمرانی داخل کشورمان مفید باشد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...