مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش سوم تنظیم ولتاژ و سرعت تغذیه سیم دستگاه از طرف welding tips and tricks

12:30

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش سوم تنظیم ولتاژ و سرعت تغذیه سیم دستگاه از طرف welding tips and tricks

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش سوم تنظیم ولتاژ و سرعت تغذیه سیم دستگاه از طرف welding tips and tricks

Mig Welding Basics part 3-Setting Voltage and Wire Speed from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه