بخش هایی از ویدیوی آنلاین طراحی عملکردی اشرف حبیب الله با حضور گره 808 بخش 5

28:40

بخش هایی از ویدیوی آنلاین طراحی عملکردی اشرف حبیب الله با حضور گره 808 بخش 5

این فیلم در حاشیه سمینار طراحی عملکردی شرکت CSI در استانبول ترکیه در آیان 94 توسط موسسه آموزشی 808 ضبط گردید ، جهت دانلود فایل PDF این سمینار  میتوانید از این صفحه اقدام بفرمایید. و برای مطالعه گزارش کاملی از حضور تیم سازه 808 در این سمینار میتوانید این یادداشت از سایت را مطالعه بفرمایید.

مطالب مرتبط: