محاسبه بار باد در طره ها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

06:37

محاسبه بار باد در طره ها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می‌خواهیم نگاهی به یک تیر طره بیندازیم. می‌خواهیم از برج ایفل به‌عنوان یک مدل استفاده کنیمکه شناخته‌شده است. این برج ایفل تحت بارگذاری حاصل از باد قرار دارد. مهندس‌ها معمولاً حداقل یک وجه ساختمان یا در این مثال برج را با یک‌بار جانبی که در اینجا باد است به‌صورت یک تیر طره مدل‌سازی می‌کنند. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...