فیلم جلسه اول دوره پی پیشرفته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸

38:47

فیلم جلسه اول دوره پی پیشرفته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸

در دوره پی پیشرفته کلیه مباحث درس مهندسی پی پیشرفته که در کنکور دکتری سال‌های گذشته مورد سوال بوده‌اند و نیز مباحثی که امکان طرح سوال از آن‌ها در کنکور امسال وجود دارد، بررسی می‌شوند. هم‌چنین تمام سوالات کنکورهای گذشته و تعداد زیادی تست‌های تالیفی در طول دوره حل خواهند شد.

دوره پی پیشرفته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸ توسط سجاد هادئی، دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف، تدریس می‌شود. برای ثبت نام در این دوره به صفحه زیر مراجعه کنید:

صفحه ثبت نام دوره پی پیشرفته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸

مطالب مرتبط: