اصول جهانی طراحی: مسیرهای دلخواه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

04:50

اصول جهانی طراحی: مسیرهای دلخواه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

در این ویدیو که از دوره اصول جهانی طراحی (Universal Principles of Design) خدمت شما عرضه شده است، بر رویکرد "کاربر محور" و استفاده از تجربه کاربری استفاده کنندگان در طراحی تاکید دارد. این دوره آموزشی می تواند برای همه طراحان از جمله معماران و طراحان شهری مفید باشد.

منبع

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...