نرم افزارهای مورد استفاده در یک دفتر معماری (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

07:53

نرم افزارهای مورد استفاده در یک دفتر معماری (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

در این ویدیو Eric W. Reinholdt از دفتر معماری 30X40 که بر طراحی خانه‌های مسکونی تمرکز دارد؛ شما را با مراحل کار بر روی پروژه‌هایش آشنا می‌کند و نرم‌افزارهایی را که در روند پیشبرد طرح به کار می‌آیند، معرفی می‌کند.

منبع