طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان ها و ستون های بتنی در نرم افزار sap2000 v17.3.0- قسمت دوم

10:32

طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان ها و ستون های بتنی در نرم افزار sap2000 v17.3.0- قسمت دوم

در این ویدیو نحوه طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان ها و ستون های بتنی در نرم افزار sap2000 v17.3.0 آموزش داده می شود.

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...