فیلم معرفی دوره آموزشی از پژوهش تا مقاله (روش هاي مربوط به پژوهش و تحقیق)

10:00

فیلم معرفی دوره آموزشی از پژوهش تا مقاله (روش هاي مربوط به پژوهش و تحقیق)

جهت شرکت در دوره دوره آموزشی از پژوهش تا مقاله (روش هاي مربوط به پژوهش و تحقیق) که در تاریخ 22 و 23 تیر ماه به صورت حضوری آنلاین در موسسه 808 برگزار میگردد میتوانید از طریق این لینک اقدام بفرمایید