آموزش كمانش-قسمت سوم؛ کنکور ارشد و دکتری

19:43

آموزش كمانش-قسمت سوم؛ کنکور ارشد و دکتری

اهميت مبحث كمانش در كنكور سال‌های گذشته ارشد و دكتری نشان داد كه در كنكور دكتری ٩٧ یک سوال و ارشد ٩٧ دو سوال از این مبحث مطرح شد.

با توجه به اينكه در بيشتر كتب كمک آموزشی به صورت كامل به اين مبحث پرداخته نشده است،  اميدواريم مجموعه زير بتواند تا حدی به داوطلبان کمک کند.

مدرس: تیام شیرزادی

مطالب مرتبط: