آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی ETABS2013_-_02_Introductory_Tutorial_Steel part 2 (برنامه طراحی ساختمان های فولادی و بتنی برای بارهای ضوابط لرزه ای طراحی 2800 و بار باد و برف، همراه با تحلیل غیرخطی و خرجی نقشه و ...)

1:00:00

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی ETABS2013_-_02_Introductory_Tutorial_Steel part 2 (برنامه طراحی ساختمان های فولادی و بتنی برای بارهای ضوابط لرزه ای طراحی 2800 و بار باد و برف، همراه با تحلیل غیرخطی و خرجی نقشه و ...)

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی ETABS2013_-_02_Introductory_Tutorial_Steel part 2 (برنامه طراحی ساختمان های فولادی و بتنی برای بارهای ضوابط لرزه ای طراحی 2800 و بار باد و برف، همراه با تحلیل غیرخطی و خرجی نقشه و ...) برای اولین بار در ایران توسط تیم  808

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم