فیلم مدل سازی روش تونل زنی به روش اتریشی یا NATM به صورت سه بعدی در ABAQUS

07:31

فیلم مدل سازی روش تونل زنی به روش اتریشی یا NATM به صورت سه بعدی در ABAQUS

مدل سازی روش تونل زنی به روش اتریشی یا NATM به صورت سه بعدی در آباکوس و بررسی مهم‌ترین نتایج آن به صورت گرافیکی و ترسیم نمودارهای نشست و رفتار زمین

مدرس: محب‌اله آگاه

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم