22005
21:05

سخنرانی لسلی رابرتسون در کنفرانس CTBUH 2011

موضوع سخنرانی دکتر لسلی رابرتسون در این کنفرانس که در سال ۲۰۱۱ در سئول برگزار شد، دو مورد از سازه های بلند مرتبه سئول بود.

منبع

پکیج استثنایی 808