21834
43:51

اعمال خودکار بار جانبی باد در نرم افزار ETABS

در این وبینار که در تاریخ ۲۵ جون ۲۰۱۹ توسط CSI برگزار شده با ذکر چند نمونه روش اعمال خودکار بار جانبی باد در نرم افزار ETABS توضیح داده می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808