21693
1:40:52

فیلم وبینار آشنایی با جداسازهای لرزه ای

وبینار آشنایی با جداسازهای لرزه ای در تاریخ ۱۳ جون ۲۰۱۹ توسط ED808 و با سخنرانی بهادر سادان ، مدیر شرکت OBS ترکیه برگزار شد.

اطلاعات بیشتر در وبسایت انگلیسی ۸۰۸

 مدرس:   Bahadir Sadan

پکیج استثنایی 808