20063
1:02:49

مصاحبه اختصاصی موسسه ۸۰۸ با دکتر حاتمی

دکتر حاتمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران است. در این مصاحبه در رابطه با ۳ موضوع اصلی صحبت شد:

  • ارزیابی عملکرد سازمان نظام مهندسی
  • آسیب‌شناسی نحوه ورود مهندسین به سازمان
  • خدمات صنفی سازمان به مهندسین
  • و برنامه‌های آتی جهت بهبود سازمان

رزومه دکتر فرزاد حاتمی 

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808