مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان و توضیحات محیطی در مورد پروژه عظیم آبسار اصفهان با عرض طول بیش از 85 و 110 متر بدون ستون میانی. بسیار گزارش دیدنی است.

20:00

مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان و توضیحات محیطی در مورد پروژه عظیم آبسار اصفهان با عرض طول بیش از 85 و 110 متر بدون ستون میانی. بسیار گزارش دیدنی است.

مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان و توضیحات محیطی در مورد پروژه عظیم آبسار اصفهان با عرض طول بیش از 85 و 110 متر بدون ستون میانی. بسیار گزارش دیدنی است.

وب سایت رسمی شرکت فضاسازه نقش جهان از طریق لینک: www.fazasazeh.com

لینک دانلود فیلم کامل گزارش ویدئویی با کیفیت کامل

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم