15825
09:51

آنالیز تنش های اصلی، صفحه اصلی و دایره مور (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این ویدئو در خصوص تنش ها و صفحات اصلی؛ و تحلیل دایره مور صحبت می‌شود.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808