15815
06:47

تنش فون میسز چیست؟ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این ویدئو در خصوص مفهوم تنش وٌن میزِز  (فون میسز) و اینکه چگونه به مهندسان در پروژه ها کمک می کند، صحبت می شود. تنش ون میزز یک پناهگاه امن برای مهندسان طراح است.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808