تاثیر انفجار سطحی بر خاک با نرم افزار آباکوس

05:48

تاثیر انفجار سطحی بر خاک با نرم افزار آباکوس

این فیلم در مورد تاثیر انفجار سطحی بر خاک است. در این مدلسازی از مدل انفجاری JWL استفاده شده و مدل سازی خاک هم بر اساس مدل الاستوپلاستیک دراکر-پراگر وارد شده است.

این محتوا توسط یکی از کاربران VIP سایت 808 جهت انتشار در سایت برایمان ارسال شده است

اگر شما هم مایل به انتشار ویدئو های  آموزشی مشابه خودتان جهت انتشار رایگان یا پولی در سایت 808 هستید میتوانید با ما از این صفحه در ارتباط باشید.