12369
1:01:00

فیلم وركشاپ محاسبه ظرفيت ستون بتن ارمه با نرم افزار ماشين حساب مهندسي

جهت آشنایی بیشتر علاقه مندان به نحوه استفاده از ماشین حساب برای حل برخی مثال های موضوعی خاص ورکشاپی در تاریخ 23 آذر  توسط موسسه 808  با موضوع "محاسبه ظرفيت ستون بتن ارمه"  به شکل آنلاین برگزار  گردید که از این صفحه میتوانید فیلم این ورکشاپ را مشاهده بفرمایید. 
آنچه در این ورکشاپ گفته شده است:
  • در اين وركشاپ ابتدا يك نمونه ستون بتني تعريف شده و سپس توسط نرم افزار نصب شده روي ماشين حساب مهندسي به تعيين ظرفيت اين ستون تحت اثر توام نيروي محوري و لنگر خمشي پرداخته خواهد شد
  • براي كنترل و صحت سنجي نتايج مدل سازي در نرم افزار Etabs 2015 نيز انجام شده و نتايج مقايسه مي شوند
  • به نحوه محاسبه و گزارش گيري ظرفيت ستون در نرم افزار Etabs 2015 نيز اشاره خواهد شد
مدرس:
مهندس حسام اتقایی ، دانشجوی دکتری سازه ، برنامه نویس برنامه های تخصصی ماشین حساب های کلاسپد و کاسیو
مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808