آموزش CSiCOL 02 Complex Column Shapes (نرم افزارطراحی ستون های بتنی با مقاطع و بارگذاری پیچیده) به زبان فارسی ترجمه تخصصی از طرف گروه 808

1:00:00

آموزش CSiCOL 02 Complex Column Shapes (نرم افزارطراحی ستون های بتنی با مقاطع و بارگذاری پیچیده) به زبان فارسی ترجمه تخصصی از طرف گروه 808

آموزش CSiCOL 02 Complex Column Shapes (نرم افزارطراحی ستون های بتنی با مقاطع و بارگذاری پیچیده)  به زبان فارسی ترجمه تخصصی از طرف گروه 808

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...