بخشی از فیلم آموزشی چالش های پژوهش های عددی در مسیر انتشار مقاله موفق (قسمت دوم: روشهای ارزیابی رفتار سازه ها)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...