فیلم آموزشی نکاتی درمورد تحلیل و طراحی سازه های باسیستم سقف دال مشبک (وافل)

05:19

فیلم آموزشی نکاتی درمورد تحلیل و طراحی سازه های باسیستم سقف دال مشبک (وافل)

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم