22598
14:11

برش و لنگر در تیرهای تحت بارهای مختلف (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

هدف این بخش کمک به دانشجویانی است که با معادلات برش و لنگر تیرهایی که تحت بارگذاری های مختلفی قرار دارند،‌ روبرو هستند. نمایش برش و لنگر در قالب معادلات جبری بسیار مفید است چون بوسیله آنها مهندسان سازه می توانند به سرعت نواحی بحرانی تیر را تشخیص دهند. در بیشتر موارد نوشتن یک معادله برش یا لنگر برای کل تیر مقدور نیست. باید با استفاده از چندین معادله، هر قسمت از تیر را جداگانه توصیف کرد. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که تیر تحت یک یا چند بار متمرکز قرار دارد. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

 

 

playlist

پکیج استثنایی 808