12725
10:03

پایداری سازه‌ها (ترجمه و دوبله موسسه آموزشی 808)

قبل از طراحی و تحلیل سازه‌ها یک مرحله مهم موسوم به بررسی پایداری سازه‌ها وجود دارد. این مهم است که بدانیم سازه‌ای که می‌خواهیم طراحی کنیم پایدار است یا خیر. پایداری به زبان ساده بدین معناست که سازه تحت بارگذاری خارجی یا تغییر شکل حرکت صلب نداشته باشد. دو اصطلاح در بررسی پایداری رایج است، پایداری داخلی و پایداری خارجی که هر دو در ویدئوی زیر توضیح داده شده‌اند. سازه پایدار است اگر و فقط اگر پایدار داخلی و پایدار خارجی باشد. یک مهندس باتجربه با بررسی سازه خواهد گفت که سازه پایدار است یا نه و اگر نیست چه مراحلی لازم است انجام شود تا سازه پایدار گردد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 ترجمه و دوبله اختصاصی شده است

playlist

پکیج استثنایی 808