12012
1:08:35

راهنمای مدیریت ریسک ASCE برای مهندسان

این وبینار فرصت منحصر به فردی برای آموزش بهترین اقدامات در کمک به مهندسان در جهت دوری از ادعاهای مشکل ساز و همچنین بهترین اقدامات در مدیریت ادعاها و رویارویی با ادعاهای بالقوه، در شرایطی که اجتناب ناپذیر هستند؛ در اختیار مهندسان قرار می دهد.

این وبینار توسط انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی  (AISC) تهیه شده است.

 

playlist

پکیج استثنایی 808