12109
1:43:00

جوشکاری - کاربردهای خاص

در این وبینار راه حل‌های ساده و عملی برای موقعیت‌های چالش برانگیزی مشابه آنچه در زیر اشاره می‌شود، ارائه خواهد شد:

* انبساط پیچ‌های مهار – بررسی گزینه‌های مکانیکی، بررسی قابلیت جوش کاری و بحث در خصوص جزئیات مناسب

* جوشکاری فولادهای دارای روکش – بررسی نگرانی‌های موجود در خصوص دود، موانع جوشکاری خوب و ...

* جوش AESS – بررسی نگرانی‌های مرتبط با جوشکاری و نظارت بر آن، بحث در خصوص الزامات نقشه‌ها و موضوعات فنی AESS

* جوشکاری در سازه‌های موجود – این مورد شامل جوشکاری روی فولادهای قدیمی، جوشکاری تحت بار و اثرات جوش سرد و ... می‌باشد.

این وبینار از سوی انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی تهیه شده است.

playlist

پکیج استثنایی 808