گفت‌وگو با شیده دشتی، اولین زن ایرانی که معتبرترین جایزه مهندسی عمران آمریکا را به نام خود ثبت کرد

05:15

گفت‌وگو با شیده دشتی، اولین زن ایرانی که معتبرترین جایزه مهندسی عمران آمریکا را به نام خود ثبت کرد

گفت‌وگو با شیده دشتی، اولین زن ایرانی که جایزه والتر هوبر، معتبرترین جایزه مهندسی عمران آمریکارا به نام خود ثبت کرد.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم