پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

گزارش بازدید سازه 808 از پل معلق کابلی تنگه بسفر و دانشگاه تکنیکال، استانبول ترکیه

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم