بخشی از فیلم نکاتی در مورد طراحی سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی در نرم افزار ETABS2016

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم