بخشی از فیلم نکاتی در مورد طراحی سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی در نرم افزار ETABS2016

05:05

بخشی از فیلم نکاتی در مورد طراحی سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی در نرم افزار ETABS2016

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم