10 مورد از بی نظیرترین تقاطع ها

04:17

10 مورد از بی نظیرترین تقاطع ها

تقاطع ها بخشی از راه حل های مهندسی در زندگی روزمره ما هستند. طراحی تقاطع ها طبق مشکلی که منطقه با آن روبرو است، می تواند متفاوت باشد.
در ادامه 10 مورد از بی نظیرترین طرح های تقاطعی را می بینید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم