ابتکار متحول کننده ساخت پل ها (ترجمه و دوبله اختصتصی موسسه 808)

03:11

ابتکار متحول کننده ساخت پل ها (ترجمه و دوبله اختصتصی موسسه 808)

در این فیلم  با روش ساختی که آیفِل برای ساخت یک پل استفاده کرد، آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه