کمک فنر، Shock absorber

کمک فنر، Shock absorber

کمک فنر، Shock absorber

کمک فنر در واقع یک دمپر (مستهلک‌کننده) ضربه و ماشین یا دستگاه هیدرولیکی برای جذب و مستهلک کردن ضربه است. این کار با تبدیل انرژی جنبشی ضربه به شکل‌های دیگر انرژی (معمولا گرما) انجام می‌شود. اکثر کمک فنرها شکلی از میراگر هستند (دمپری که در برابر حرکت همراه با اصطکاک ویسکوز).

کمک فنر

کمک فنرهای پنوماتیک و هیدرولیک همراه با بالشتک‌ها و فنرها استفاده می‌شوند. یک کمک‌فنر اتوماتیک شامل دریچه‌های چک‌کننده، فنر بارگذاری‌شده و سوراخ‌هایی برای کنترل جریان روغن از طریق یک پیستون داخلی است. یک ملاحظه طراحی، زمانی است که طراحی یا انتخاب کمک‌فنر در جایی است که انرژی هدر می‌رود. در اکثر کمک‌فنرها، انرژی داخل یک سیال ویسکوز به گرما تبدیل می‌شود. در سیلندرهای هیدرولیک، سیال هیدرولیکی گرم می‌شود، در حالی که در سیلندرهای هوا، هوای داغ معمولا به اتمسفر تخلیه می‌شود. در انواع دیگر کمک‌فنرها مثل انواع الکترومغناطیسی، انرژی تخلیه‌شده می‌تواند ذخیره و بعدا مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، کمک‌فنرها به وسایل نقلیه کمک می‌کنند که روی جاده‌های ناهموار برانند.

منبع

 

 

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - کمک فنر، Shock absorber