نمونه فیلم دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان - قسمت 2

52:33

نمونه فیلم دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان - قسمت 2

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان از ۱۳ آذر ماه شروع شده و به مدت ۵۰ ساعت برگزار می‌شود. برای مشاهده نمونه فیلم این دوره را با ۸۰۸ همراه شوید.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...