زیر ساخت ها چه هستند؟ قسمت سوم- سازه های هیدرولیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

05:50

زیر ساخت ها چه هستند؟ قسمت سوم- سازه های هیدرولیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم به نمونه هایی جالب از سازه های هیدرولیکی اشاره می شود.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808