طرح ها و برنامه های نوآورانه برای پروژه های ساخت و ساز سنگین

06:57

طرح ها و برنامه های نوآورانه برای پروژه های ساخت و ساز سنگین

با استفاده از انیمیشن های سه بعدی مراحل، روش ها و منابع لازم برای برنامه ریزی و طراحی یک پروژه ساخت و ساز نشان داده می شود. از این انیمیشن ها می توان برای مناقصه، ارزیابی، اثبات ادعاها، اشتراک گذاری و جمع آوری اطلاعات، تهیه برنامه و کنترل پیشرفت استفاده کرد.

منبع