مفهوم مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله

30

مفهوم مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله

این ویدئو مفهوم ساختمان مقاوم در برابر زلزله  را با یک الگو نشان می دهد. به وضوح می توان دید سازه هایی که یک سیستم لرزه گیر باز زلزله ( مانند مهار بند ها) دارند، لرزش هایی به مراتب کمتر و همچنین تغییر شکل های حداکثری، کمتر و کوچکتری دارند.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم