استفاده مناسب از رنگ‌های گرم، سرد و خنثی در فضاهای مختلف یک خانه

06:12

استفاده مناسب از رنگ‌های گرم، سرد و خنثی در فضاهای مختلف یک خانه

این ویدیو به استفاده مناسب از تم های مختلف رنگ با توجه به روانشناسی رنگ ها می پردازد. برای هر اقلیم، جهت‌گیری فضا، عملکرد فضا، تعداد افرادی که از آن استفاده می کنند و ... چه گروه رنگ‌هایی بیشترین تناسب را دارد. در ادامه روشی برای انتخاب پالت رنگ‌های دلخواه و امتحان کردن آن رنگ ها در یک تصویر دلخواه از خانه، در سایت فروش رنگ معرفی می شود.

منبع