سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا معمولاً در فضا های سرباز و سقف های آخر از سازه فضاکار در سازه ها استفاده می گردد؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا معمولاً در فضا های سرباز و سقف های آخر از سازه فضاکار در سازه ها استفاده می گردد؟

 سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ،  چرا معمولاً در فضا های سرباز و سقف های آخر از سازه فضاکار در سازه ها استفاده می گردد؟

با موشکافی، مهندس با توجیهات اقتصادی به این سوال پاسخ دادند.

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم