سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا هنوز بعد از گذشت این همه زمان از ابداع سازه فضاکار، این سیستم محجور و ناشناخته مانده است؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا هنوز بعد از گذشت این همه زمان از ابداع سازه فضاکار، این سیستم محجور و ناشناخته مانده است؟

 سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا هنوز بعد از گذشت این همه زمان از ابداع سازه فضاکار، این سیستم محجور و ناشناخته مانده است؟

جواب مهندس واقعاً قانع کننده است، و الآن برهانی بر نیاز صنعت ساخت و ساز برای استفاده از سازه های فضاکار می باشد.

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم